Kontakt

Kontaktuppgifter

Kronprinsens förskola AB
Besöksadress: Regementsgatan 52 A, Malmö
Postadress: c/o Gripens förskola, Österhagsgatan 42, 212 22 MALMÖ

Tel: 0707 53 57 79

info@kronprinsensforskola.se

Godkänn