Personal

Rektor

Rektorn Yvonne Åkesson ska leda det pedagogiska arbetet och se till att personalen får det stöd och den vidareutveckling de behöver. Till sin hjälp har hon bitr. förskolechef Alexandra Johnsson. Rektorn har en gång i terminen utvecklingssamtal med sin personal.

Att lära känna alla barn och deras föräldrar är också ett mål för att på bästa sätt ta tillvara på olika åsikter. Olika åsikter ses som en tillgång. Naturligtvis uppstår konflikter ibland, men i ett öppet klimat framstår det som en möjlighet till utveckling.

Kock

Förskolans kock har lång erfarenhet av matlagning. Kocken fyller en viktig funktion på förskolan genom att ge barnen god och näringsrik kost. Personalen fortsätter sedan på avdelningen att vara positiva förebilder för barnen i samband med måltiderna.

Städning

Städning av förskolan utförs kvällstid av städpersonal.

 

Pedagoger

Vår ambition är att minst en i personalen/barngrupp ska vara leg.examinerade förskollärare. Vidare ska den som arbetar på förskolan tycka om, ha förståelse och kunna kommunicera med andra människor.

För att bli en bra förskollärare och barnskötare måste man vilja vidareutveckla sig själv som människa. Personalen har möjlighet att gå på föreläsningar och kurser. De har även en nära kontakt med förskolechefen och kan få råd och stöd både av henne och de andra i arbetsgruppen.

På förskolan pågår ständigt en pedagogisk diskussion, där givande och tagande av kritik, både positiv och negativ, i det pedagogiska arbetet är en förutsättning för personlig utveckling. Ett mål på förskolan är att barnen, föräldrarna och personalen ska känna trygghet och glädje på förskolan.

Varje vecka har personalen reflektionstid och en gång/månad ATP där olika pedagogiska teman diskuteras.