Föräldrar

Föräldrarna har en viktig roll i förskolan.
Kronprinsens förskola erbjuder föräldramöte varje termin och utvecklingssamtal  minst 1 gång/termin.

Föräldrarna är alltid välkomna, kanske vill man vara med en  hel dag på förskolan eller komma in en stund när man hämtar sitt barn.
Föräldrainflytande är viktigt och genom att delta i föräldrarådet kan man vara med och påverka verksamheten.

 

Hur jobbar vi?