Sälen

för de minsta barnen

Texten är under uppdatering

På Sälen arbetar Daniella och Mikaela.

Förskolan arbetar aktivt med att lära barn att ta hänsyn, känna empati och respekt för andra människor.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Lpfö 98, reviderad 2010)

Läsårets tema är TEKNIK. Temat delas upp i olika projekt som vi arbetar med hela läsåret.  

Sagostunder, sång, musik, gymnastik, rita, måla, mm är aktiviteter som används för att utveckla barnens fantasi och kreativa sida.

Barnen får tid och utrymme för den fria leken, som vi anser vara mycket viktig.

I fri lek använder barnen sin fantasi och utvecklar sin sociala kompetens.

Utevistelse varje dag är en självklarhet. Då går vi ofta till husets gård där det finns klätterställning, träbåt, sandlådor och annat roligt att leka med. Vi har cyklar och uteleksaker i ett förråd på gården. I närheten av förskolan finns många roliga lekplatser och parker som vi besöker regelbundet.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,(Lpfö 98, reviderad 2010)

Vi går även på teater, konsert, cirkus, bio och besöker bibliotek och andra kulturevenemang.

Förskolans tre avdelningar har ett nära samarbete med gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan.

Läs mer här om våra andra avdelningar:

Bläckfisken

För barn i åldern 4 – 6 år

Delfinen

För barn i åldern 3 år